Carl B HamiltonCBH
Partisymbol
Tjänstgörande statsrådsersättare

Carl B Hamilton

77 år

81.9%

Voteringsnärvaro mandatperiod 2022-2026

81.9%

Voteringsnärvaro riksmöte 2022/23

0

Dokument

Biografi
Ers 1991- Suppleant i Finansutskottet 91/92-93/94, Lagutskottet 91/92 och Näringsutskottet 92/93-93/94. Ledamot av Finansutskottet 97/98. Suppleant i EG-Sverige-kommittén 92/93-93/94 och EU-nämnden 97/98.
Täby
Filosofie kandidat vid Lunds universitet. Doctor of Philosophy vid London School of Economics 74. Forskare vid institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet 74-91. Docent i nationalekonomi vid Stockholms universitet 81. Gästforskare vid Australian National University 82-83. Biträdande chef för institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet 84-88. Forskare i Östasiens ekonomiska och kulturella utveckling vid humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet 88-91. Politiskt sakkunnig i finansdepartementet 92, statssekreterare 93-94. Professor vid Stockholms universitets centrum för stillahavsasienstudier 92-, chef för Östekonomiska institutet vid handelshögskolan i Stockholm 95-.
Ledamot av styrelsen för stiftelsen Wenner-Gren Center 84-92, Utrikespolitiska institutet 85-, Liberala ekonomklubben, ordf 87-91, och stiftelsen Ja till Europa 90-, vice ordförande 90-. Ledamot av Folkpartiets partistyrelse 99-.
Ledamot av styrelsen för institutet för internationell ekonomi 84-88, centrum för Stillahavs-Asienforskning 84- och styrelsen för u-landsforskning 85-88. - Ledamot av riksbanksutredningen 92-93, delegationen för infrastrukturinvesteringar 93-94, kommittén för debatt om Europeiska unionens utveckling och framtid inför 2004 års regeringskonferens 01-,
Om nationalekonomi och politik, bl a Europa och Sverige. EG-frågan inför 90-talet (1:a uppl 1987), Understanding the Market Economy (1992, tillsammans med A J Isachsen och Th Gylfason; svensk uppl 1994, Omställning till marknad).