Partisymbol
Tjänstgörande riksdagsledamot

Mats Nordberg

64 år

55.5%

Voteringsnärvaro mandatperiod 2018-2022

84.1%

Voteringsnärvaro riksmöte 2021/22

0

Dokument

Biografi
Riksdagsledamot 18-. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 18-. Suppleant utrikesutskottet 19-.
Gymnasium, naturvetenskaplig linje, slutår 78. Försvarets tolkskola 81. Skogshögskolan 83. Fil.dr., Sveriges lantbruksuniversitet 07.
Har arbetat för en lång rad skogsföretag i Sverige och Europa samt inom internationellt samarbete åt bl.a. Sida, USAID och FN (FAO).
Kommunfullmäktig, Falun 14-. Regionfullmäktig, Dalarna 18-. Ersättare, kommunstyrelsen Falun 14-18.
State forest management reforms in three ex-Soviet republics (07).