Teresa CarvalhoTC
Partisymbol
Tjänstgörande riksdagsledamot

Teresa Carvalho

39 år

91.3%

Voteringsnärvaro mandatperiod 2022-2026

91.3%

Voteringsnärvaro riksmöte 2022/23

0

Dokument

Biografi
Riksdagsledamot 14-. Ledamot socialförsäkringsutskottet 14-. Ledamot EU-nämnden 14-16. Suppleant civilutskottet 17-18.
Hagagymnasiet, Norrköping, slutår 03. Pol.mag., Linköpings universitet 09.
Informatör, Byrån mot diskriminering 09-11. Informations- och föreningssamordnare, Riksbyggen 11-14.
Kommunfullmäktig, Norrköping 06-18. Ledamot, kommunstyrelsen, Norrköping 10-14 och 1:e vice ordförande 12-14. Ledamot, gymnasienämnden, Norrköping 07-10. Ordförande, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, Norrköping 11-14. Ordförande, Norrköping Science Park 16-19. Ordförande, Norrköping Visualisering AB 19-.
Ordförande, Socialdemokraterna i Norrköping 15-19.
En svårslagen själ, om Norrköping - socialdemokratin och framtiden (13, tillsammans med Lars Stjernkvist, Eva Andersson och Olle Johansson).