John WidegrenJW
Partisymbol
Tjänstgörande riksdagsledamot

John Widegren

43 år

94.3%

Voteringsnärvaro mandatperiod 2022-2026

94.3%

Voteringsnärvaro riksmöte 2022/23

0

Dokument

Biografi
Riksdagsledamot 17 (ersättare 170911-171231) och 18- (talmansersättare 180924-). Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 18-. Extra suppleant konstitutionsutskottet 17 och suppleant 18-. Suppleant EU-nämnden 18-.
Gymnasieskola, naturvetenskapligt program, Kungshögaskolan, Mjölby, slutår 99. Grundkurs Lantbruk, Vretaskolan, Linköping 01. Lantmästarprogrammet, Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp 04.
Lantarbetare, Walla säteri, Ödeshög 99-02 och 04-11. Lantbrukare, Walla säteri och Sättra, Ödeshög 11-.
Ledamot, Viltförvaltningsdelegationen Östergötland 15-.
Kommunfullmäktig, Ödeshög 10-14 och ersättare 06-10. Ledamot, kommunstyrelsen 06-14, ordförande 10-14. Ledamot, teknik-, trafik- och räddningsutskottet 06-10. Gruppledare kommunfullmäktige 08-14.
Ledamot, Hushållningssällskapet Östergötland 17-. Ledamot, Moderaternas förbundsstyrelse Östergötland 10-19.