Partisymbol
Förste vice talman (tjänstgörande riksdagsledamot)

Åsa Lindestam

66 år

52.6%

Voteringsnärvaro mandatperiod 2018-2022

69.5%

Voteringsnärvaro riksmöte 2021/22

0

Dokument

Biografi
Riksdagsledamot 02-. Förste vice talman 18-. Ledamot försvarsutskottet 02-14 och vice ordförande 14-18 och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 och 15, vice ordförande 15 och 16 och ordförande 16-18. Suppleant socialförsäkringsutskottet 02-06, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 02, 03, 04, trafikutskottet 02-06 och utbildningsutskottet 12-14. Ledamot OSSE-delegationen 07-14, EU-nämnden 10, krigsdelegationen 14- och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 14-18. Suppleant OSSE-delegationen 04-07, riksdagens valberedning 06-18, EU-nämnden 08-11 och utrikesnämnden 14-. Ordförande Parlament och kulturskapare (PAKS).
Förskollärarlinjen, Högskolan i Gävle 77. Nationell rektorsutbildning, Uppsala 99. Studier i pedagogik m.m.
Förskollärare 77. Föreståndare 83-93. Rektor 93-.
Ledamot, 2002 års vårdnadskommitté 02-05. Styrelseledamot, Kustbevakningen 03-06. Ledamot, Försvarsberedningen 10-19. Ledamot, MSB insynsråd. Ledamot, Försvarsmaktens insynsråd 14-18. Ledamot, insynsrådet, Länsstyrelsen i Gävleborgs län 19-.
Kommunfullmäktig, Söderhamn 94-10. Ledamot, kommunstyrelsen 99-02. Ledamot, fastighetsnämnden 88-91, byggnadsnämnden 92-93 och arbetsutskottet 95-99. Vice ordförande, socialnämnden 95-99. Styrelseledamot, Söderhamn Turism ekonomisk förening 98-02 och Söderhamns stadshus 00-02.
Styrelseledamot, Söderhamns arbetarekommun, ordförande 02-09 och Socialdemokraterna i Gävleborgs län, vice ordförande 02-06, ersättare 06-10, ledamot 10-14. Ersättare, förbundsstyrelsen S-kvinnor 11-15 och ledamot 15-16. Studieorganisatör, S-kvinnor, Gävleborg 05-10, vice ordförande 05-. Studieorganisatör, S-kvinnor, Söderhamn 07-11. Styrelseledamot, Ung Företagsamhet Gävleborg 06-14. Ledamot, Gävle Högskolestyrelse 03-07. Ordförande, Riksförbundet Sveriges Lottakårer 10-. Ordförande, S-kvinnor i Gävleborg 12-16. Ersättare, Palmecentrets styrelse 12-15 och ledamot 15-16. Ordförande, Socialdemokraterna i Gävleborg 16-. Socialdemokraternas partistyrelse 17-.
Söderhamn