Karin RågsjöKR
Partisymbol
Tjänstgörande riksdagsledamot

Karin Rågsjö

68 år

82.1%

Voteringsnärvaro mandatperiod 2022-2026

82.1%

Voteringsnärvaro riksmöte 2022/23

0

Dokument

Biografi
Ledamot, styrelsen för KSAN, Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor. Ledamot, Vänsterpartiets partistyrelse 12-.
Dogmer som dödar - vägval för svensk narkotikapolitik (17, tillsammans med andra) och Medmänsklighet - vägen till en ny gemenskap (18, tillsammans med andra).
Riksdagsledamot 14-. Ledamot socialutskottet 14-. Suppleant finansutskottet 14-18 och EU-nämnden 19-. Kvittningsman Vänsterpartiet 17-. Suppleant ledamotsrådet 18-.
Socionomexamen, utbildad familjeterapeut, diplomerad i PR och kommunikation på Berghs.
Fältassistent, Solna kommun 78-82. Behandlingsassistent, Stockholms läns landsting 82-86. Behandlingsassistent, Stockholms kommun 86-87. Byrådirektör, Socialstyrelsen 87-91. Informatör, Fia projektet 91-94. Avdelningsdirektör, Folkhälsoinstitutet 94-98. Borgarrådssekreterare, Vänsterpartiet, Stockholm 98-00. Preventionsenheten, Stockholms stad 00-01. Projektledare, Alkoholkommittén 01-07. Kommunikationsstrateg, Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet, Folkhälsomyndigheten 08-14.
Socialstyrelsens rättsliga råd.