Partisymbol
Tjänstgörande ersättare

Marie Granlund

60 år

92%

Voteringsnärvaro mandatperiod 2018-2022

92%

Voteringsnärvaro riksmöte 2021/22

0

Dokument

Biografi
Riksdagsledamot 94-. Ledamot näringsutskottet 94-02, ordförande 02-06, vice ordförande utbildningsutskottet 06-10. Ledamot finansutskottet 14-. Suppleant utbildningsutskottet 94-98, skatteutskottet 99-02 och konstitutionsutskottet 12-14. Ledamot riksdagens delegation till interparlamentariska unionen 02, krigsdelegationen 06- och Utrikesnämnden 12-. Ledamot EU-nämnden 14-, vice ordförande 10-14. Suppleant Europarådets svenska delegation 98-02, OSSE-delegationen 99-02, Riksbanksfullmäktige 00-02, riksdagens valberedning 01-02 och riksdagens delegation till interparlamentariska unionen 98-02 och 02-04 och Utrikesnämnden 10-12.
Förvaltningslinjen, Lunds universitet, examen 87.
Försäkringstjänsteman, Folksam 87-. Politisk sekreterare, Malmö kommun 88-94. Politiskt sakkunnig, Näringsdepartementet 98-02.
Styrelseledamot, SJ AB 01-02. Styrelseledamot, Länsstyrelsen i Skåne 03-06. Ledamot, Flyktingpolitiska kommittén 95, Sydsverigedelegationen 97-02, Egendomsskattekommittén 02-05 och Diskrimineringskommittén 02. Ordförande i Lex Lavalutredningen 14-15.
Kommunfullmäktig, Malmö 88-94. Ledamot, skolstyrelsen 88-91 och 93-94 och näringlivsutskottet 95-98. Ombud, Svenska Kommunförbundets länsavdelning, Malmöhus län 91-94. Ersättare, Skånestyrelsen 94-97.
Styrelseledamot, SSU i Skånes distrikt 82-89 och Unga Örnars förbundsstyrelse 94-97. Styrelseledamot, Malmö arbetarekommun 87-07, kassör 95-03 och ordförande 03-07. Triangelns socialdemokratiska förening, ordförande 93-03 och Socialdemokraterna i Skånes distrikt 89-. Huvudman, Sparbanksstiftelsen i Skåne 91-00. Styrelseledamot, Stiftelsen Tekniska Museet 03.
Malmö