Johan AnderssonSocialdemokraternas logga

Johan Andersson

Tjänstgörande riksdagsledamot

Socialdemokraterna

62 år
84.2%
Voteringsnärvaro mandatperiod 2022-2026
81.1%
Voteringsnärvaro riksmöte 2023/24
681
Dokument

Biografi

Försvar och militär

Motion

Försvar och samhällets krisberedskap

av Peter Hultqvist m.fl. (S)

Miljö och jordbruk

Motion

Jämställd klimatpolitik

av Åsa Karlsson m.fl. (S)

Näringsliv och energi

Motion

Kooperationens bidrag till ett säkrare Sverige

av Kalle Olsson m.fl. (S)

Arbetsmarknad och arbetsliv

Motion

Företagshälsovård

av Mirja Räihä m.fl. (S)

Utrikes

Motion

Rätten till mat

av Azadeh Rojhan m.fl. (S)

Arbetsmarknad och arbetsliv

Motion

Sanktionsavgifter för arbetsgivare som inte följer arbetsmiljöföreskrifter

av Jessica Rodén m.fl. (S)

Arbetsmarknad och arbetsliv

Motion

Arbetsmiljöutbildning

av Johan Andersson m.fl. (S)

Arbetsmarknad och arbetsliv

Motion

Sanktionsavgifter vid arbetsmiljöbrott

av Johan Andersson m.fl. (S)

Näringsliv och energi

Motion

Stärkta förutsättningar för kooperativt företagande

av Karin Sundin m.fl. (S)

Utbildning

Motion

Bemanning i verksamheter nära medborgarna

av Gunilla Svantorp m.fl. (S)

Vård och omsorg

Motion

Gemensam nordisk läkemedelsupphandling och beredskap

av Eva Lindh m.fl. (S)

Arbetsmarknad och arbetsliv

Motion

Stärkande av skyddsombudens roll

av Marianne Fundahn m.fl. (S)

Socialförsäkringar

Motion

Ett rättvist karensavdrag

av Johan Andersson m.fl. (S)

Utbildning

Motion

Skyddad yrkestitel för barnskötare

av Johan Andersson m.fl. (S)

Trafik och transport

Motion

Anonymiserad information i Strada

av Johan Andersson m.fl. (S)

Utbildning

Motion

Lagstadgad rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid

av Johan Andersson m.fl. (S)

Trafik och transport

Motion

Lätta scootrar och B-körkort

av Johan Andersson m.fl. (S)

Rättsväsende och kriminalitet

Motion

Nationell struktur för avhopparverksamheten

av Eva Lindh m.fl. (S)

Skatter

Motion

Avskaffande av orättvis skatteklyfta

av Eva Lindh m.fl. (S)

Rättsväsende och kriminalitet

Motion

Ökad polisiär närvaro

av Teresa Carvalho m.fl. (S)