HB10714: Översyn av statliga näringslivsstöd

Interpellation 2023/24:714 Översyn av statliga näringslivsstöd

av Tobias Andersson (SD)

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

Sverigedemokraterna tror på marknadens krafter och anser att politiken huvudsakligen ska bidra till att skapa goda förutsättningar för privata aktörer att verka. Politiken tar ett större ansvar för regelverken, kompetensförsörjningen, infrastrukturen och nu även elförsörjningen, medan näringslivet ägnar sig åt den faktiska affärsverksamheten.

Så ser det dock inte ut i praktiken. Tvärtom ser vi runt om i vår omvärld hur politiken beblandar sig alltmer med näringslivet och hur statsstöd och handelshinder på nytt är på frammarsch. Sverige som en förhållandevis liten ekonomi med 10 miljoner invånare är dock beroende av sin konkurrenskraft och blir aldrig vinnare i längden vid subventionsrace. Trots det har det vuxit fram allt fler och större exempel på hur det offentliga på olika sätt stöder det privata.

Genom krediter, innovationsstöd, företagsrådgivning, EU-bidrag, Klimatklivet, Industriklivet och så vidare stöder Energimyndigheten, Vinnova, Naturvårdsverket, Tillväxtverket, Almi med flera det så kallade privata näringslivet. I vissa fall rör det sig om miljardsummor som när Energimyndigheten beviljade ett stöd om 3,1 miljarder till LKAB och Hybrit genom Industriklivet.

Det går naturligtvis att diskutera exakt hur staten ska underlätta för det svenska näringslivsstödet, och inget parti föreslår att det inte ska finnas några stödformer. Däremot är det viktigt att man inte snedvrider konkurrens och sätter marknaden ur spel eller resulterar i ett oproportionerligt stort risktagande för statens del.

För att ha en nyanserad diskussion på området krävs dock att det finns en vettig överblick av alla typer av näringslivsstöd och deras effekt. Det bedömer jag inte att det gör i dag, trots att effekten av flera olika stödsystem gång på gång har dömts ut av allt från Riksrevisionen och Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar till enskilda forskare och näringslivsorganisationer.

Mot denna bakgrund önskar jag fråga energi- och näringsminister Ebba Busch följande:

 

Avser ministern och regeringen att verka för en fullständig översyn av olika offentliga näringslivsstöd till det privata näringslivet?