HB10477: Framtida rekrytering av personal till Försvarsmakten

Interpellation 2023/24:477 Framtida rekrytering av personal till Försvarsmakten

av Johan Andersson (S)

till Försvarsminister Pål Jonson (M)

 

Försvarsmakten står inför stora rekryteringsbehov av såväl värnpliktiga som anställd personal de kommande åren på grund av det oroliga världsläget, vår upprustning av försvaret och kommande Natomedlemskap.

Min fråga till försvarsminister Pål Jonson är:

 

På vilket sätt ska ministern tillse att Försvarsmakten lyckas med att rekrytera personal samtidigt som flera sektorer på arbetsmarknaden står inför nyrekryteringar samt återrekryteringar på grund av avgångar?