HB10321: Framtida hemmabas för landets radarspaningsflyg

Interpellation 2023/24:321 Framtida hemmabas för landets radarspaningsflyg

av Johan Andersson (S)

till Försvarsminister Pål Jonson (M)

 

Inom Försvarsmakten har det under en längre tid pågått en lokaliseringsutredning om var det framtida radarspaningsflyget ska vara lokaliserat. 

I dagsläget är det lokaliserat i Linköping på Malmen, utifrån ett strategiskt läge, uppbyggd infrastruktur och kompetensförsörjning av personal samt inte minst närheten till Saab, med dess infrastruktur och kompetens.

Mina frågor till försvarsminister Pål Jonson är:

 

  1.   Överväger ministern någon ny ort för lokalisering av det framtida radarspaningsflyget?
  2.   På vilka grunder kommer ministern att fatta kommande beslut – rent militärstrategiska, eller finns det andra skäl som kommer att vägas in i beslutsprocessen?