HB022368: Sanktionsavgifter vid arbetsmiljöbrott

Motion till riksdagen
2023/24:2368
av Johan Andersson m.fl. (S)

Sanktionsavgifter vid arbetsmiljöbrott


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten att införa sanktionsavgifter kopplat till fler arbetsmiljöföreskrifter och tillkännager detta för regeringen.

Alla har rätt till en arbetsmiljö som gör att de orkar, kan och vill arbeta ett helt arbetsliv. De som bär upp Sverige med slitsamma arbeten har rätt till en bättre arbetsmiljö. Bra arbetsvillkor och en god arbetsmiljö skapar ett tryggare Sverige.

Arbetsmiljöverket bör få rätt att utfärda sanktionsavgifter för överträdelser av AFS 2015:4 samt även få utfärda sanktionsavgifter när arbetsgivarna inte följer föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2021:1. Detta eftersom det inte går att efterleva övrig arbetslagstiftning när den föreskriften inte följs. Min förhoppning är att införandet av sanktionsavgifter bidrar till att arbetsgivarna följer den gällande lagstiftningen. Arbete ska vara en källa till trygghet, egen försörjning och frihet – inte något som gör oss sjuka.

 

 

Johan Andersson (S)

 

Zara Leghissa (S)

Mirja Räihä (S)

Inga-Lill Sjöblom (S)

Jessica Rodén (S)

Rose-Marie Carlsson (S)

Jennie Nilsson (S)

Gunilla Svantorp (S)

Marianne Fundahn (S)

Caroline Helmersson Olsson (S)