HB022122: Kontanthantering och betaltjänster

Motion till riksdagen
2023/24:2122
av Saila Quicklund (M)

Kontanthantering och betaltjänster


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kunders behov av kontanthantering och betaltjänster i lagen om betaltjänster och tillkännager detta för regeringen.

Marknaden för betaltjänster utvecklas snabbt till följd av digitaliseringen. Detta är inte bara positivt utan skapar också problem, inte minst ute på landsbygden. Enligt en rapport från Tillväxtanalys har mer än 50 000 personer längre än 30 kilometer till närmaste betalningsförmedling. Drygt 1 100 har längre än 3 mil till närmaste service­ställe för hantering av dagskassor.

Länsstyrelserna har i uppdrag att bevaka att det finns ett grundläggande behov av betaltjänster ute i landet. Det är främst äldre, asylsökande och nyanlända samt små kontantberoende företag och föreningar som har problem att utföra betaltjänster. Det är ett fortsatt problem ute på landsbygden. Antalet geografiska områden med bristande betalningsförmåga ökar. Med bristfällig mobiltäckning och otillräckligt utbyggda bred­bandsnät skapar detta problem.

Därför bör regeringen beakta förslaget om att lagen om betaltjänster bättre behöver tillgodose kunders behov av betaltjänster och kontanthantering.

 

 

Saila Quicklund (M)