HB022047: Ett rättvist karensavdrag

Motion till riksdagen
2023/24:2047
av Johan Andersson m.fl. (S)

Ett rättvist karensavdrag


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att avskaffa orättvisan i karensavdraget och tillkännager detta för regeringen.

Varje dag går människor till jobbet och får Sverige att fungera. Undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, barnskötare, förskollärare, buss- och tågförare, butiksbiträden, byggnadsarbetare, skogsarbetare, elektriker – listan kan göras lång på de som inte kan arbeta hemifrån. Samtidigt har det för tjänstemän utvecklats allt fler metoder för att kunna arbeta hemifrån.

Karensavdraget är ett avdrag på sjuklönen eller sjukpenningen som görs i samband med sjukfrånvaro. Så som avdraget är utformat i dag slår det hårdast mot alla de arbetare som varje dag går till jobbet och som aldrig kan jobba hemifrån. De yrkes­grupper som inte kan arbeta på distans vid exempelvis en lättare förkylning straffas ekonomiskt, samtidigt som det också är en hälsorisk. Att gå till jobbet sjuk kan göra att ett sjukdomstillstånd förlängs eller att skador förvärras. Dessutom finns risk för att man smittar sina kollegor, som också behövs för att samhället ska gå runt. Det är dags att komma till rätta med det orättvisa karensavdraget.

Svensk sjukförsäkring ska vara av hög kvalitet och finnas till för de som behöver. Det får aldrig vara så att regler i ett trygghetssystem är orättvisa. Sjukförsäkringen är en grundbult i vårt samhällskontrakt.

Under pandemin bekräftade Coronakommissionen i sitt slutbetänkande det anställda inom vård och omsorg redan visste: Låg bemanning, otrygg sjukförsäkring, låg utbild­ningsnivå och otrygga anställningar hade stor inverkan på smittspridningen.

Reglerna för karens och sjuklön behöver en utformning som bidrar till att inkomst­bortfall under sjukdom bärs på ett mer solidariskt och fördelningspolitiskt träffsäkert sätt samt motverkar riskerna för sjuknärvaro.

Vi socialdemokrater vill stärka sjukförsäkringen genom att göra den mer solidarisk, jämlik och jämställd. Utifrån det som anförs i motionen bör orättvisan i karensavdraget avskaffas.

 

 

Johan Andersson (S)

 

Caroline Helmersson Olsson (S)

Gunilla Svantorp (S)

Inga-Lill Sjöblom (S)

Jennie Nilsson (S)

Marianne Fundahn (S)

Mirja Räihä (S)

Rose-Marie Carlsson (S)