HB021835: Huvudentreprenörsansvar

Motion till riksdagen
2023/24:1835
av Lars Mejern Larsson och Mattias Jonsson (båda S)

Huvudentreprenörsansvar


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en översyn av ett utökat huvudentreprenörsansvar där löneansvaret för underentreprenörers personal i huvudentreprenörens kontrakt går vidare till huvudentreprenören vid konkurs av underentreprenör, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Inom vissa branscher har vi sett att det är lätt att undvika sitt arbetsgivaransvar genom att anlita underentreprenörer som är mer eller mindre associerade med huvudentreprenören.

Till exempel kan underentreprenörer gå i konkurs utan att huvudentreprenören hålls ansvarig för deras personal. Om en underentreprenör går i konkurs vänder sig arbets­tagaren till konkursförvaltaren för att få sin lön utbetald via den statliga lönegarantin, vilket gör att det är skattepengar som går till att betala den anställde hos en underentre­prenör trots att huvudentreprenören kan gå med vinst.

Vårt förslag är att en entreprenör som anlitar en underentreprenör kan bli skyldig att betala lön till underleverantörs arbetstagare om denne inte tar sitt ansvar som arbetsgivare.

 

 

Lars Mejern Larsson (S)

Mattias Jonsson (S)