HB11910: Sveriges självförsörjningsgrad av livsmedel

Fråga 2023/24:910 Sveriges självförsörjningsgrad av livsmedel

av Eric Palmqvist (SD)

till Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)

 

För en tid sedan var jag på ett politiskt uppdrag i vårt grannland Finland. Då träffade jag bland annat representanter för Svenska lantbrukssällskapens förbund (SLF).

SLF är centralorganisation för den svenskspråkiga landsbygdsrådgivningen i Finland och som sådan har de till uppgift att stödja, utveckla och samordna lantbruks- och hushållningssällskapens rådgivningsarbete.

Under besöket fick jag veta att Finland är självförsörjande på spannmål, kött och mejeriprodukter och dessutom har goda beredskapslager av dessa produkter.

I Sverige är situationen en helt annan. Vår självförsörjningsgrad är avsevärt lägre än Finlands, och vi är i dag helt beroende av import av de ovan nämnda livsmedelskategorierna.

Med anledning av det ovanstående vill jag ställa följande fråga till landsbygdsminister Peter Kullgren:

Hur ser ministern på Sveriges låga självförsörjningsgrad av spannmål, kött och mejeriprodukter, och vilka eventuella åtgärder avser ministern och regeringen att vidta för att öka självförsörjningsgraden av dessa livsmedel om man finner detta eftersträvansvärt?