HB11863: Reglering av insatsen ledsagning i en särskild lagstiftning

Fråga 2023/24:863 Reglering av insatsen ledsagning i en särskild lagstiftning

av Ewa Pihl Krabbe (S)

till Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall (M)

 

I juni 2023 överlämnade Socialstyrelsen sin rapport Förändringar av ledsagning över tid till regeringen. I den konstateras att beslut om ledsagning för grupp 3 i LSS personkrets har minskat med 68 procent mellan åren 2010 och 2022.

För några dagar sedan kom Synskadades Riksförbund med ett pressmeddelande om att antalet beslut om ledsagning har fortsatt minska till 72 procent om man räknar in 2023.

Personer med synnedsättning eller dövblindhet som ansöker om ledsagning har historiskt bedömts tillhöra personkrets 3. Rättspraxis har utvecklats så att många i dag helt faller utanför lagen, vilket gör att de förlorar rätt till insatsen ledsagning.

Det senaste halvåret har medierna upprepade gånger rapporterat om flera fall där just personer med dövblindhet och svår synnedsättning har blivit av med insatser enligt LSS. Dessa personer beskriver alla att deras bostad blir som ett fängelse när de fråntas möjligheten att gå ut.

Socialstyrelsen föreslår i sin rapport att förutsättningarna för att reglera insatsen ledsagning i en särskild lag bör utredas.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Camilla Waltersson Grönvall:

 

Avser statsrådet att, inom sitt ansvarsområde, verka för att Socialstyrelsens förslag att reglera insatsen ledsagning i en särskild lag utreds?