HB11670: Friluftslivets infrastruktur

Fråga 2023/24:670 Friluftslivets infrastruktur

av Ewa Pihl Krabbe (S)

till Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)

 

Förutsättningarna för friluftslivets infrastruktur fortsätter att försämras i årets statsbudget. I fjol försvann nästan två tredjedelar av länsstyrelsernas anslag för skötsel av nationalparker och naturreservat. I år försvinner ytterligare 48 miljoner till bland annat vindskydd, fågeltorn, besöksinformation och kommunala friluftssatsningar.

Landet har cirka 5 500 naturreservat och nationalparker som ska skötas med 66 procent mindre tilldelade medel. Samtidigt har antalet skyddade områden ökat och inflationen har ätit upp mycket av anslagen.

Att försämra förutsättningarna för friluftslivet är fel väg att gå när allt fler människor hittar ut i naturen. Friluftsliv är en aktivitet som alla kan ha råd med, och det ekonomiska värdet av friluftsliv och naturturism är enormt. Nu riskeras dock negativa ekonomiska effekter.

Naturen är landets största arena för fysisk rörelse, och sju av tio svenskar upplever återhämtning i naturen. När stillasittandet, den psykiska ohälsan och sjukvårdskostnaderna skenar så behöver naturen vara tillgänglig och attraktiv. Friluftsliv är läkande för oss människor och ger en stärkt folkhälsa. Den stora nedskärning som nu har skett riskerar folkhälsan, i synnerhet om nedskärningarna fortsätter.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Romina Pourmokthari:

 

Kommer statsrådet, inom sitt ansvarsområde, att agera för att stärka friluftslivet och skötseln av våra gemensamma tillgångar i form av naturreservat och nationalparker?