HB11654: Hemberedskapsutbildning för döva och personer med dövblindhet

Fråga 2023/24:654 Hemberedskapsutbildning för döva och personer med dövblindhet

av Ewa Pihl Krabbe (S)

till Statsrådet Carl-Oskar Bohlin (M)

 

Att ha hemberedskap innebär att man ska kunna klara sig utan samhällets hjälp under en tid vid en kris, och alla uppmanas nu att ta eget ansvar. Nu ger exempelvis studieförbunden utbildningar i ämnet, och MSB står då för instruktörskostnaderna.

Om man är i behov av teckenspråkstolk eller dövblindtolk, på grund av sin funktionsnedsättning, förväntas utbildningssamordnaren anordna och bekosta denna. Samordnarna har inte, enligt egen uppgift, ekonomiska medel att bekosta detta, framför allt inte efter de neddragningar som nu har gjorts.

Döva eller personer med dövblindhet måste kunna ta del av dessa utbildningar för att vid en kris kunna ta eget ansvar. Framför allt är det personer med dövblindhet som har svårt att ta till sig information som ges via tv, tidningar eller postutskick.

Jag vill med anledning av ovanstående fråga statsrådet Carl-Oskar Bohlin:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta, inom sitt ansvarsområde, för att döva och personer med dövblindhet ska tillförsäkras möjlighet att utbildas i hemberedskap?