HB11560: Konsekvenser av försvagat litteraturstöd

Fråga 2023/24:560 Konsekvenser av försvagat litteraturstöd

av Ewa Pihl Krabbe (S)

till Kulturminister Parisa Liljestrand (M)

 

Under de senaste åren har det förts en intensiv debatt om värdet av läsning och litteratur. Inte minst har debatten handlat om barns läsvanor och behovet av mer bokläsning. Bemannade skolbibliotek är en viktig del och kommer så småningom att bli verklighet för alla skolbarn.

Genom undersökningar vet vi också att vuxnas läsvanor är väldigt ojämna, bland annat beroende på boendeort, sociala förhållanden och kön. Förebilder är viktiga, och barn gör ju som vuxna gör.

Kulturrådet minskar nu stödet till kvalitetslitteratur från 48,3 miljoner kronor till 40,4 miljoner kronor efter minskat anslag från regeringen. Det är en nedskärning med 16 procent.

Litteraturstödet är det enda statliga stöd som går till de svenska bokförlagen och upplevs som väldigt viktigt för branschen. Stödet finns till för att främja mångfald, kvalitet och fördjupning i utgivningen.

Jag vill med anledning av ovanstående fråga kulturminister Parisa Liljestrand:

 

Har ministern tagit initiativ till en analys av vilka konsekvenser det blir när litteraturstödet sänks, och kan ministern i så fall redogöra för utfallet av analysen?