HB11481: Polisiära insatser med anledning av stängd psykakut

Fråga 2023/24:481 Polisiära insatser med anledning av stängd psykakut

av Ewa Pihl Krabbe (S)

till Justitieminister Gunnar Strömmer (M)

 

Den psykiatriska akutmottagningen på Centralsjukhuset i Kristianstad har sedan sommaren 2022 varit stängd mellan klockan 16.30 och 08.00. Förutom de negativa effekterna för de akut sjuka patienterna, som har fått bege sig till akutmottagningarna i Lund, Malmö och Helsingborg, har polispatruller också fått köra svårt psykiskt sjuka till dessa orter kvälls- och nattetid. Det har skett en kraftig ökning av antalet ärenden kopplade till psykisk ohälsa där polispatruller tvingas ingripa, enligt uppgift från Polismyndigheten.

Polisledningen i Blekinge och nordöstra Skåne varnar nu för effekterna av den stängda psykakuten i Kristianstad och berättar att en polispatrull får lägga tre till sju timmar av arbetspasset på ett enda vårdärende, vilket innebär att övriga polisiära ärenden eller brottsförebyggande verksamhet får omdirigeras eller stå tillbaka när akutmottagningen är stängd.

För allmänheten innebär det att det tar längre tid för polisen att komma till andra larm när de i stället får transportera patienter till Lund, Malmö eller Helsingborg.

Polisledningen sände brev i oktober till Region Skåne angående dialog i ärendet, och samtal kommer att ske i februari mellan parterna.

Jag vill med anledning av ovanstående fråga justitieminister Gunnar Strömmer:

 

Kommer ministern att vidta några generella åtgärder inom sitt ansvarsområde för att underlätta för polismyndigheten i nordöstra Skåne att i högre grad kunna sköta sina polisiära uppgifter och sin brottsförebyggande verksamhet?