HB11199: Yrkesutbildningar på folkhögskolorna

Fråga 2023/24:199 Yrkesutbildningar på folkhögskolorna

av Ewa Pihl Krabbe (S)

till Utbildningsminister Mats Persson (L)

 

Yrkesvux, yrkeshögskolan och folkhögskolorna är alla viktiga delar, som kompletterar varandra, i landets system för yrkesutbildning. År 2024 utökas yrkesvux och yrkeshögskolan med 19 500 helårsplatser.

I Skåne gick under fjolåret drygt 16 000 personer en kurs eller utbildning på någon av Skånes 19 folkhögskolor. Många av deltagarna gick en yrkesutbildning, som i stort sett gav jobb direkt efter avslutad utbildning. Andra läste in kunskaper som motsvarade grund- eller gymnasieskolan för att därefter söka yrkesutbildningar eller högre studier.

I år har de minskade anslagen inneburit, bara för de skånska folkhögskolorna, att 1 500 färre deltagare kunnat gå på utbildning. Höstterminen 2023 startade med 400 färre deltagare på de skånska folkhögskolorna och med nära 100 färre pedagoger och annan personal. Bakom dessa siffror döljer sig bland annat nedlagda undersköterskeutbildningar, minskade allmänna kurser och nedläggning av en nationellt erkänd dansutbildning.

Många folkhögskolor önskar och har också möjligheter att ta del av yrkesvuxmedel för att anordna viktiga yrkesutbildningar och även preparandkurser. 

Jag vill med anledning av ovanstående fråga utbildningsminister Mats Persson:

 

Kommer ministern att vidta åtgärder för att folkhögskolorna ska få möjlighet att anordna yrkesutbildningar med stöd av aviserade yrkesvuxmedel?