HB10335: Kaoset på E22:an

Interpellation 2023/24:335 Kaoset på E22:an

av Adrian Magnusson (S)

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

Vid klockan 9 på morgonen den 3 januari körde en långtradare fast utanför Linderöd på E22:an. Några timmar senare beslutade Trafikverket att stänga E22:an för all trafik. Då vägen är lång med flera tillfartsvägar fortsatte dock trafiken att fyllas på till dess att uppemot 1 000 bilar var fast på vägen.

38 timmar senare var den sista bilen bärgad från vägen. Människor fick spendera natten i sina bilar och människor med sjukdomar som exempelvis diabetes fick uppleva extrem oro. Insatserna med att få människor bort från vägen tog tid, utöver att avstängningen av vägen uppenbarligen inte fungerade som önskvärt. Ansvariga myndigheter misslyckades med samordning och samarbete. Kommuner i omgivningen fick i sin tur svart på vitt att det finns uppenbara brister i beredskapen. Efterdyningarna av situationen har kantats av fingerpekande mellan olika aktörer.

Det är tydligt att flera frågor behöver ställas efter kaoset på E22:an. Myndigheter behöver bli bättre på att samarbeta och förbereda sig, liksom landets kommuner. Det behövs bättre information och tydligt ägarskap kring liknande kriser. Trafikverket spelar en viktig roll, men det finns flera myndigheter vars arbete behöver ses över såsom Länsstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Regeringen som styr riket behöver ta det främsta ansvaret.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Andreas Carlson:

 

  1. Vad avser statsrådet och regeringen att göra för att tillse att en liknande situation som den på E22:an mellan den 3 och 4 januari inte inträffar igen?
  2. Kommer statsrådet och regeringen att ta initiativ till att händelseförloppet noggrant utreds?
  3. Vilka slutsatser drar statsrådet och regeringen redan nu av det inträffade?