HB02982: Återinförande av riksdagens öppnande i Rikssalen

Motion till riksdagen
2023/24:982
av Camilla Brunsberg (M)

Återinförande av riksdagens öppnande i Rikssalen


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att riksdagens högtidliga öppnande i Rikssalen bör återinföras och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen.

Fram till år 1975 ägde alltid riksdagens öppnande rum i Rikssalen på Stockholms slott. Det var en högtidlig och vacker ceremoni där konungen tog plats på drottning Kristinas silvertron åtföljd av sina drabanter och sedan läste upp trontalet (den nuvarande reger­ingsförklaringen). Rikets serafimerriddare samlades vid Hans Majestäts sida, liksom övriga kungahuset. Strax nedanför tronen satt även Sveriges statsminister och utrikesminister. Det högtidliga öppnandet togs bort i samband med att den nya regeringsformen klubbades igenom 1974. Idag är fortfarande öppnandet en av våra viktigaste demokratiska ceremonier men kallas för riksmötets öppnande och sker i riksdagen. Det är fortfarande konungen som förklarar riksmötet öppnat, men en del av det högtidliga är borta. En så fin sak som att vår riksdag öppnas och tillåter svenska folkets röst att bli hörd förtjänar ett ordentligt högtidligt öppnande av konungen på silvertronen i Rikssalen. På så sätt stärker vi både monarkin och demokratin.

 

 

Camilla Brunsberg (M)