HB02980: Stopp för villkorlig frigivning för de som återgår till brott

Motion till riksdagen
2023/24:980
av Camilla Brunsberg (M)

Stopp för villkorlig frigivning för de som återgår till brott


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta bort villkorlig frigivning för de som återgår till brott och tillkännager detta för regeringen.

Villkorlig frigivning ska inte gälla dem som återgår till brott. När man avtjänat två tredjedelar av sitt fängelsestraff kan man bli villkorligt frigiven. Denna möjlighet behöver tas bort för dem som upprepade gånger återgår till brott. Om man återfaller i brott ska det inte finnas möjlighet till tidigare frigivning redan efter att två tredjedelar av straffet är avtjänat.

 

 

Camilla Brunsberg (M)