HB02979: Stärkt trafiksäkerhet för mopedister som kör klass 1-moped

Motion till riksdagen
2023/24:979
av Camilla Brunsberg (M)

Stärkt trafiksäkerhet för mopedister som kör klass 1-moped


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om trafiksäkerhet avseende att överväga att tillåta klass 1-mopeder att köra på cykelväg i lägre hastighet och tillkännager detta för regeringen.

Klass 2-mopeder får köras i max 25 kilometer/timme och får köras på cykelvägar om inget annat anges på skyltar. Klass 1-mopeder (med registreringsskylt) får köras i max 45 kilometer/timme och måste köras på vanliga gator och vägar.

För ungdomar som bor på landsbygden och kör klass 1-mopeder kan detta bli ett trafiksäkerhetsproblem, då den enda möjligheten att ta sig fram är via vältrafikerade landsvägar där bilar ofta får köra i 90 km i timmen.

Många cykelvägar på landsbygden används relativt sällan. Därför borde det öka säkerheten att låta förare köra klass 1-mopeder på cykelbanan, så länge de kör i max 25 km i timmen, snarare än att de tvingas köra på en vältrafikerad landsväg där bilarna kör i 90 km i timmen.

Därför borde det utredas om det går att stärka trafiksäkerheten genom att låta förare köra klass 1-mopeder på cykelbanorna i max 25 km i timmen, i de fall då det enda alternativet är att köra på en vältrafikerad landsväg där bilarna kör i 90 km i timmen.

 

 

Camilla Brunsberg (M)