HB02977: Sverige som ett samlat elprisområde

Motion till riksdagen
2023/24:977
av Camilla Brunsberg (M)

Sverige som ett samlat elprisområde


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skapa förutsättningar för att Sverige på sikt och efter utredning ska kunna bli ett samlat elprisområde och tillkännager detta för regeringen.

Det är inte rimligt att elen är dyrare i Blekinge än i Norrland. Elpriset i ett elprisområde beror på hur stor produktionen är, på efterfrågan på elen och på om överförings­kapaciteten från andra områden är begränsad. Nedläggningen av kärnkraft har skapat stor effektbrist i hela södra Sverige. Elkonsumenterna i södra Sverige har tvingats att betala mer för elen sedan elprisområdena infördes. Därför behöver kärnkraften byggas ut, flaskhalsar behöver byggas bort och Sverige behöver på sikt och efter utredning bli ett samlat elprisområde. Det måste finnas en balans mellan elproduktion och elanvänd­ning i olika delar av Sverige.

Utbyggnaden av exporterande elkablar bör inte prioriteras förrän prisdifferenserna mellan prisområdena minskat. Förbindelser till andra länder, till exempel till Tyskland, Hansa Powerbridge, kommer att påverka effektbalansen. Därför bör utbyggnaden av exporterande elkablar, exempelvis Hansa Powerbridge, pausas till dess att prisdifferens­erna mellan prisområdena minskat betydligt.

Företag drabbas hårt av stora elkostnader. När kostnaderna blir för höga väljer företag till slut att lägga ned eller att flytta verksamheten någon annanstans. I det läget sker flytten sannolikt inte till norra Sverige utan till helt andra delar av världen, om företagen över huvud taget överlever. Elprisområdesindelningen är således inte ett problem för enbart södra Sverige, utan för hela landet, och den bör avskaffas så fort den planerbara energin finns i tillräcklig omfattning i södra Sverige. Det behövs stabila och låga elpriser, i hela Sverige.

 

 

Camilla Brunsberg (M)