HB02966: Gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker

Motion till riksdagen
2023/24:966
av Camilla Brunsberg (M)

Gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att tillåta gårdsförsäljning av alkoholdrycker och tillkännager detta för regeringen.

Det finns nu ett växande intresse för gårdsbutiker på landsbygden och för när­producerade varor. Detta är avgörande för företagande, en levande landsbygd och ökad besöksnäring.

Enligt den årliga dryckesbranschrapporten fanns det 104 destillerier, 62 vinproducenter och 53 cidertillverkare vid slutet av 2021. De flesta i storstadslänen, men det fanns även gott om aktörer i alla Sveriges 21 län och i 200 av landets 290 kommuner. Trots denna fantastiska utveckling av producenter som både ger jobbtillfällen och gynnar den inhemska livsmedelsproduktionen får varken bryggare, destillatörer eller vinmakare sälja sina drycker direkt till besökare.

Sverige borde tillåta gårdsförsäljning av alkoholdrycker så att producenter kan sälja produkter direkt till kunderna.

 

 

Camilla Brunsberg (M)