HB02765: Kriminalisering av oskuldsoperationer och oskuldskontroller

Motion till riksdagen
2023/24:765
av Camilla Brunsberg (M)

Kriminalisering av oskuldsoperationer och oskuldskontroller


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att oskuldsoperationer och oskuldskontroller ska förbjudas och kriminaliseras och tillkännager detta för regeringen.

I Sverige ska alla kunna leva i frihet. I Sverige ska det inte spela någon roll var man kommer ifrån. I Sverige ska det finnas samma skyldigheter, rättigheter och möjligheter för alla, oavsett bakgrund. Det är helt oacceptabelt att barn och kvinnor lever i förtryck i vårt land. Vi införde allmän och lika rösträtt i början på 1900-talet och flera genera­tioner före oss har jobbat hårt för att tjejer och kvinnor ska kunna leva fria och jämställda liv. Det är dags att införa nolltolerans mot förtryck av tjejer och kvinnor i Sverige. Det är dags att på allvar sätta ner foten. Ett förbud mot oskuldsoperationer och oskuld­kontroller är ett led i att försvara en ordning där alla får leva sina liv, fria från förtryckande heders­normer. Väljer man att bosätta sig i vårt land, eller får möjlighet att få skydd i vårt land, får man också respektera våra lagar, våra värderingar och vår kultur. I Sverige ska alla få leva i frihet, och bestämma själva över sin kropp, sin sexualitet och sitt relationsliv. Därför måste vi förbjuda och kriminalisera oskuldsoperationer och oskuldskontroller.

 

 

Camilla Brunsberg (M)