HB021716: Låg skatt på investeringssparkonton

Motion till riksdagen
2023/24:1716
av Camilla Brunsberg (M)

Låg skatt på investeringssparkonton


Förslag till riksdagsbeslut

Sparande behöver premieras av flera anledningar. En anledning är att det behöver vara mer attraktivt att spara sina pengar, för att få ner den höga låneskulden. Svenskarna har tredje högst skulder i EU, enligt en sammanställning från SCB. Det är angeläget att få ner den höga skuldsättningen, och att premiera sparande är ett effektivt sätt att bidra till detta. Den höga skuldsättningen gör hushållen sårbara.

Sparande i aktier och fonder har många goda effekter. Det ger människor en större frihet att bestämma över sina liv: att spara till en kontantinsats, bygga upp en buffert och spara till pensionen. Alliansregeringen införde investeringssparkontot (ISK) år 2012. Det är en sparform som gör det lättare att investera i aktier och fonder.

Det handlar om rättvisa

Människor som månadssparar har redan betalat inkomstskatt på sina pengar. Då är det inte rimligt att ännu en gång hårt beskatta sparkapitalet. Dessutom går det inte att kvitta förluster på investeringssparkontot. Det innebär att om portföljen går ner, och det finns en ekonomisk förlust, ska portföljen ändå beskattas. Det är inte rättvist att dubbel­beskatta människor som tar ansvar för sin egen ekonomi och bidrar till att bygga Sverige starkt.

Det handlar om att bygga Sverige starkt

Eget sparande är också den vanligaste finansieringskällan som används när människor startar företag. Det är också en viktig källa för etablerade företag som behöver få in nytt kapital. Investeringssparkontot uppmuntrar sparande, vilket är viktigt för den svenska tillväxten.

Alla svenskar har inte möjlighet att starta och driva företag. Men de allra flesta svenskar har möjlighet att investera i investeringssparkonton och indirekt stödja svenska företag. Det gäller att bygga Sverige starkt och låta så många som möjligt vara med på den resan.

Det ska vara enkelt att spara

Innan ISK infördes behövde småsparare varje år redovisa i sin deklaration vilka vinster och förluster de har gjort på sina aktier. Den som sparar genom investeringssparkontot behöver inte deklarera själv och behöver inte betala vinstskatt, istället beskattas man med en schablon.

Den största fördelen med ett investeringssparkonto är att det blir enklare för människor att komma igång med ett sparande. Det skapar också incitament för att människor sparar mer pengar, framförallt om beskattningen är låg och att man slipper deklarera sina aktieaffärer varje år.

Det är angeläget med så låg skatt som möjligt på ISK för att uppmuntra fler till sparande.

Med ovanstående motiveringar bör därför riksdagen tillkännage att regeringen bör överväga att ha så låga skatter som möjligt på investeringssparkonton.

 

 

Camilla Brunsberg (M)