Partisymbol
Tjänstgörande riksdagsledamot

Amanda Palmstierna

45 år

36.7%

Voteringsnärvaro mandatperiod 2018-2022

47.8%

Voteringsnärvaro riksmöte 2021/22

0

Dokument

Biografi
Riksdagsledamot 18-19 och 19- (statsrådsersättare 180924-190121). Ledamot EU-nämnden 18-19 och 19-. Suppleant näringsutskottet 18-19, miljö- och jordbruksutskottet 18-19 och civilutskottet 18-19 och 19-.
Landskapsarkitekt, Sveriges lantbruksuniversitet. Fil.kand., statsvetenskap, Uppsala universitet.
Miljösamordnare, Länsstyrelsen i Stockholms län. Utredningssekreterare. Handläggare, Naturvårdsverket. Utredare, Stockholm Environmental Institute. Oppositionsråd, Järfälla kommun 18-19.
Utredningssekreterare, Utredningen om översynen av miljömålssystemet 08-09.
Ledamot, kommunstyrelsen, Järfälla kommun 18-19 och ersättare 14-18. Ordförande, Tekniska nämnden. Järfälla kommun 14-18.