Partisymbol
Tjänstgörande riksdagsledamot

Kristina Nilsson

57 år

62.8%

Voteringsnärvaro mandatperiod 2018-2022

84.2%

Voteringsnärvaro riksmöte 2021/22

0

Dokument

Biografi
Riksdagsledamot 10-. Ledamot skatteutskottet 10-11 och socialutskottet 14-18, vice ordförande 18-. Suppleant arbetsmarknadsutskottet 10-14 och miljö- och jordbruksutskottet 11-18. Ledamot krigsdelegationen 18-.
Vårdlinjen, undersköterska och mentalskötare, slutår 82. Vårdhögskolan, sjuksköterska, slutår 89.
Landstinget i Västernorrland, Örnsköldsviks kommun.
Ledamot, styrkommittén Botnia Atlantica 07-11. Ledamot, insynsrådet Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Ledamot, Patientskadenämnden.
Kommunfullmäktig, Örnsköldsvik 02-06, 06-10, 10-15 och 18-. Ledamot, kommunstyrelsen 02-06. Ordförande, omsorgsnämnden 06-10. Styrelseledamot, Örnsköldsvik Airport AB 10-14.
Styrelseledamot/vice ordförande, Örnsköldsviks arbetarekommun 98-08, ordförande 12-16 och styrelseledamot 16-.
Örnsköldsvik