Partisymbol
Tjänstgörande riksdagsledamot

Anna Sibinska

59 år

54.8%

Voteringsnärvaro mandatperiod 2018-2022

73.8%

Voteringsnärvaro riksmöte 2021/22

0

Dokument

Biografi
Riksdagsledamot 18-. Ledamot kulturutskottet 18-. Suppleant konstitutionsutskottet 18-, EU-nämnden 18- och socialutskottet 18-. Ledamot riksdagens råd för Riksrevisionen 19-.
Gymnasieskola, Klodzko, Polen, slutår 82. Wroclaws universitet, Polen 82-87. Göteborgs universitet, statskunskap och internationella relationer 96-98.
Lärare i tyska och samhällskunskap, Katolska skolan 99-10.
Ledamot Presstödsutredningen, 11-12.
Ledamot kulturnämnden VGR 06-14. Kommunfullmäktig, Göteborg 14-18. Ordförande stadsdelsnämnden Centrum 11-18. Ordförande Regionteater Väst AB 15-18.