Partisymbol
Tjänstgörande statsrådsersättare

Roza Güclü Hedin

40 år

54.8%

Voteringsnärvaro mandatperiod 2018-2022

83.7%

Voteringsnärvaro riksmöte 2021/22

0

Dokument

Biografi
Riksdagsledamot 10-18. Statsrådsersättare 18-. Ledamot utbildningsutskottet 14-18, utrikesutskottet 18-19. Deputerad sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 18. Suppleant försvarsutskottet 10-12, socialutskottet 10-18, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 11, trafikutskottet 12-14, utbildningsutskottet 18-, socialförsäkringsutskottet 19- och arbetsmarknadsutskottet 19-. Kvittningsman Socialdemokraterna 14-17. Suppleant OSSE-delegationen 18-.
Gymnasieskola, Lugnetgymnasiet i Falun, slutår 01. Turismprogrammet med inriktning på sociologi, Högskolan Dalarna 06.
Socialsekreterare, Borlänge kommun 06. Socialsekreterare, Falu kommun 06-.
Insynsrådet, Länsstyrelsen i Dalarna 16-.
Kommunfullmäktig, Falun 06-10. Ledamot, kommunstyrelsen, Falun 06-10. Oppositionsråd 08-10. Kulturnämnden, Falun 04-06.
Ordförande, Falu arbetarekommun, Socialdemokraterna i Falun 15-.